Vairuotojų darbo ir poilsio režimas

Vairuotojų darbo ir poilsio režimą reglamentuoja du dokumentus

 1. Dirbant ES šalyse, taip pat Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine – tai Europos parlamento reglamentas 561/2006.
  Šiuo metu galiojanti redakcija – 2015-03-02
 2. Dirbant kitose šalyse – tai AETR susitarimas.
  Šiuo metu galiojanti redakcija – 2010-09-20

Papildomų reikalavimų dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo rasite direktyvoje 2002/15.

Tachografai

Darbą su tachografais ES šalyse, taip pat Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine reglamentuoja 2 dokumentai

 1. Europos tarybos reglamentas 3821/85. Galiojo iki 2014-02-28 (IB priedas apie skaitmeninius tachografus galioja ir šiuo metu).
  Šiuo metu galiojanti redakcija – 2016-02-22.
 2. Europos parlamento reglamentas 165/2014. Galioja nuo 2014-03-01.
 3. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 799/2016 aprašo „išmaniuosius“ tachografus. Taikomas nuo 2016-06-15.

Šiek tiek aiškiau naudojimosi tachografu taisyklės yra išdėstytos naudotojo vadovuose.

CMR konvencija

CMR – tai ne tik krovinio vežimo važtaraštis, tai – tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija.
Konvencijoje aprašytos bendros krovinių pervežimo taisyklės, vežėjo ir kitų asmenų atsakomybė.
Jokia tarptautinio krovinių vežimo sutartis negali prieštarauti Konvencijos nuostatams.

TIR konvencija

Muitinės konvencija TIR leidžia supaprastinti krovinių gabenimą per skirtingas muitų teritorijas. Pagal TIR vežamas krovinys atleidžiamas nuo apžiūros procedūrų tranzito muitinėse, kas leidžia sumažinti eiles pasienyje. Be to, vežėjui nereikia rūpintis apie garantijas tranzito muitinėms.

ATP susitarimas

Greitai gendantiems kroviniams vežti naudojamos specialiosios transporto priemonės: šaldytuvai, refrižeratoriai ir apšildomos.
Tarptautinį tokių krovinių vežimą reglamentuoja Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP).

Daugiašalė kvota ETMK (CEMT)

Turint CEMT leidimą daugelyje atveju galima nenaudoti kitų šalių kelionės leidimų.

Vinjetės Lietuvoje

Važiavimas Lietuvos magistraliniais keliais (A1-A18) komerciniais krovininiais ir keleiviniais automobiliais (išskyrus M1 kategoriją) yra mokamas.
Naudotojo mokeščių sumokėjimo ir vinječių naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos susisiekimo ministro įsakymas.

Krovinių tvirtinimas

Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklių privaloma laikytis LR teritorijoje.

Gyvūnų vežimo ES taisyklės

Šis reglamentas taikomas gyvų stuburinių gyvūnų vežimui Bendrijoje, taip pat ir į Bendrijos muitų teritoriją įvežamų arba iš jos išvežamų siuntų konkretiems tikrinimams, kuriuos atlieka pareigūnai.

Keleivių ir bagažo vežimo Lietuvoje taisyklės

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

Šios taisyklės yra privalomos savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims

Transporto lengvatos

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Šis įstatymas nustato asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis, išlaidų keleiviniam transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius

Keleivinių transporto priemonių apipavidalinimas

Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos

Šios nuostatos nustato keleivinio kelių transporto priemonių, kuriomis vežami keleiviai reguliariaisiais, užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais, reguliariaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, apipavidalinimo principus ir būdus.

Tarptautinis keleivių vežimas

Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės

Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių tarptautinių vežimų autobusais sąlygas ir tvarką.

Dokumente rasite

 • kelionės lapų knygos
 • leidimo teikti reguliarią paslaugą ir teikti specialią reguliarią paslaugą
 • sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita

bei kitų dokumentų pavyzdžius.

Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimas)

Susitarimas taikomas tarptautiniam bet kokios tautybės keleivių vežimui nemaršrutiniais autobusais. Šiuo susitarimu siekiama skatinti tarptautinio transporto plėtrą Europoje, ypač palengvinti jo organizavimą ir vykdymą.