• Vairuotojų mokymas
 • Saugos specialistų mokymas

Vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, rengimas

Untitled-1Mokytis pavojingų krovinių vežimo kursuose gali ne jaunesni kaip 21 metų vairuotojai, turintys bent B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Kursų pabaigoje išduodame nustatytos formos kursų baigimo liudijimą, su kuriuo galima laikyti kvalifikacinį egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA).

Po sėkmingo kvalifikacinio egzamino išlaikymo, vairuotojas iš LTSA gauna atitinkamą pažymėjimą.

Kursai vedami lietuvių arba rusų kalba.

 

 

 

 

 

Po mokymo baigimo ir sėkmingo egzamino išlaikymo LTSA, galėsite vežti bet kokius pavojingus krovinius, išskyrus vežimą su cisternomis, sprogstamųjų ir radioaktyvių medžiagų vežimus.
Taip pat galėsite vežti pavojingus krovinius stacionariose ir nuimamose cisternose, kurių talpa nedidesnė kaip 1m3, konteinerinėse ir kilnojamose cisternose, kurių talpa nedidesnė kaip 3m3.

Mokymo kurso А1 kainos

A1 mokymo kurso kaina – 170 €

Reikalingi dokumentai

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • ADR pažymėjimą, jeigu turite (kad pratęsti jo galiojimo laiką)

Kas įskaičiuota

 • Teorijos paskaitos
 • 20 val. kompiuteriniams testams spręsti mokomojoje klasėje
 • Administracinės išlaidos

Bazinio mokymo kurso А2 kainos

A2 mokymo kurso kaina – 70 €

Reikalingi dokumentai

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • A1 mokymo kurso baigimo liudijimas
 • ADR pažymėjimą, jeigu turite (kad pratęsti jo galiojimo laiką)

Kas įskaičiuota

 • Teorijos paskaitos
 • 20 val. kompiuteriniams testams spręsti mokomojoje klasėje
 • Administracinės išlaidos

Bazinio mokymo kurso А3 kainos

A3 mokymo kurso kaina – 130 €

Reikalingi dokumentai

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • A1 mokymo kurso baigimo liudijimas
 • ADR pažymėjimą, jeigu turite (kad pratęsti jo galiojimo laiką)

Kas įskaičiuota

 • Teorijos paskaitos
 • 20 val. kompiuteriniams testams spręsti mokomojoje klasėje
 • Administracinės išlaidos

Bazinio mokymo kurso А4 kainos

A4 mokymo kurso kaina – 130 €

Reikalingi dokumentai

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • A1 mokymo kurso baigimo liudijimas
 • ADR pažymėjimą, jeigu turite (kad pratęsti jo galiojimo laiką)

Kas įskaičiuota

 • Teorijos paskaitos
 • 20 val. kompiuteriniams testams spręsti mokomojoje klasėje
 • Administracinės išlaidos

Saugos specialistų rengimas

Untitled-1Kiekviena įmonė, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu keliais ar pakavimu, pakrovimu, pripildymu ar iškrovimu, paskiria vieną ar kelis pavojingų krovinių vežimo saugos konsultantus, kurie atsakingi už tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

Tam, kad tapti ADR saugos specialistu reikia turėti ne žemesnį kaip aukštąjį kolegijinį išsilavinimą, baigti mokymo kursą ir išlaikyti kvalifikacinį egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA). Vairuotojo pažymėjimą turėti nebūtina.

Po sėkmingo egzamino išlaikymo LTSA išduoda atitinkamą pažymėjimą, kuris galioja 5 metus. Pratęsti pažymėjimo galiojimą galima ne ankščiau, kaip 1 metai iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.

Kursai vedami lietuvių arba rusų kalba.

Mokymo kurso M kainos

Mokinantis su grupe – 240 €
Mokinantis individualiai – 336 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.

Bazinio mokymo kurso M1 kainos

Mokinantis su grupe – 192 €
Mokinantis individualiai – 269 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.

Bazinio mokymo kurso M2 kainos

Mokinantis su grupe – 192 €
Mokinantis individualiai – 269 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.

Bazinio mokymo kurso M3 kainos

Mokinantis su grupe – 192 €
Mokinantis individualiai – 269 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.

Bazinio mokymo kurso M4 kainos

Mokinantis su grupe – 192 €
Mokinantis individualiai – 269 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.

Bazinio mokymo kurso M5 kainos

Mokinantis su grupe – 192 €
Mokinantis individualiai – 269 €

Reikalingas dokumentas – asmens tapatybės dokumentas.