• Kategorija B
 • Kategorija BE
 • Kategorija C
 • Kategorija CE
 • Kategorija D
 • Kategorija А
 • A+B
 • C+CE
 • CE+D

B kategorijai priskiriami automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius

 • šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg
 • turint B kategoriją, galima vairuoti keturračius (kategorija B1)

Untitled-1

B – nuo 18 metų.

Pradėti mokytis galima likus metams iki nurodyto amžiaus cenzo.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Bazinis B kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kursas mokantis su grupe

450 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Moksleiviams ir studentams taikoma 10% nuolaida.

Bazinis B kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kursas mokantis su grupe

540 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Moksleiviams ir studentams taikoma 10% nuolaida.

Mokantis su automobiliu su mechanine pavarų dėže
355 €

Mokantis su automobiliu su automatine pavarų dėže
450 €

Kas įskaičiuota

 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Moksleiviams ir studentams taikoma 10% nuolaida.

BE kategorija leidžia vairuoti B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 3 500 kg, junginius

Untitled-1

Vairuoti BE kategorijos junginį ir mokytis leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

400 €
išlaikius teoriją savarankiškai kursų kaina yra 310 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Mokykla taip pat vykdo neformaliąją „BE kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programą“, kodas 223000517.

C kategorijai priskiriami automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo

 • šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg

Vairuoti C kategorijos automobilius leidžiama nuo 21 metų (mokytis galima nuo 20 metų).

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti C kategorijos automobilius leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

510 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

CE kategorijai priskiriami C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai

Untitled-1

Mokytis ir vairuoti CE kategorijos transporto priemonių junginius leidžiama nuo 21 metų.

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti CE kategorijos junginiu leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • C kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

570 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

D kategorijai priskiriami automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius.

 • šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg

Untitled-1

Vairuoti D kategorijos automobilius leidžiama nuo 24 metų (mokytis galima nuo 23 metų).

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (95 kodas), mokytis ir vairuoti D kategorijos automobilius leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

540 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

А kategorijai priskiriami motociklai (bet kokie) ir triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW

A2 kategorijai priskiriami motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg

А1 kategorijai priskiriami motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW

Untitled-1

Vairuoti transporto priemones leidžiama:
А – nuo 24 metų arba nuo 20 metų (A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas – ne mažiau kaip 2 metai)
А2 – nuo 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)
А1 – nuo 16 metų (mokytis leidžiama nuo 15 metų)

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

330 €  

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

250 €

Kas įskaičiuota

 • Praktinis vairavimas – 10 akad. val.
 • Testų sprendimas kompiuteriu (pagal susitarimą)
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama:
А+B – 24 metai arba 20 metų (A2 kategorija vairuotojo pažymėjime – ne mažiau 2 metų)
А2+B – 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)
А1+B – 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

665 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis motociklo vairavimas
 • Praktinis lengvuojo automobilio su mechanine pavarų dėže vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama nuo 21 metų (mokytis galima nuo 20 metų).
Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti krovininius automobilius bei transporto priemonių junginius leidžiama nuo 18 metų.

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

930 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis C kategorijos automobilio vairavimas
 • Praktinis CE kategorijos transporto priemonių junginio vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama nuo 24 metų (mokytis galima nuo 23 metų).
Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius bei keleivius (95 kodas), mokytis ir vairuoti transporto priemonių junginius bei autobusus leidžiama nuo 18 metų.

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B, C kategorijų vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

960 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Praktinis D kategorijos autobuso vairavimas
 • Praktinis CE kategorijos transporto priemonių junginio vairavimas
 • Dokumentų tvarkymas