• Kategorija B
 • Kategorija BE
 • Kategorija C
 • Kategorija CE
 • Kategorija D
 • Kategorija А
 • A+B
 • C+CE
 • CE+D

B kategorijai priskiriami automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius

 • šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg
 • turint B kategoriją, galima vairuoti keturračius (kategorija B1)

Untitled-1

B – nuo 17 metų.
B1 – nuo 15 metų.

Pradėti mokytis galima likus metams iki nurodyto amžiaus cenzo.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Bazinis B kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kursas mokinantis su grupe

480 €   384 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 30 akad. val.
 • Testų sprendimas kompiuteriu – 8 akad. val.
 • Mokyklinis teorijos egzaminas – 1 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

Visagine tik mūsų vairavimo mokykloje mokysitės su naujais mokomaisiais automobiliais „Toyota“ ir „KIA“. Su tokiais automobiliais laikomas vairavimo egzaminas VĮ „Regitra“.

Bazinis B kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kursas mokinantis su grupe

510 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 30 akad. val.
 • Testų sprendimas kompiuteriu – 8 akad. val.
 • Mokyklinis teorijos egzaminas – 1 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

Mokantis su automobiliu su mechanine pavarų dėže
420 €   354 €

Mokantis su automobiliu su automatine pavarų dėže
450 €   420 €

Kas įskaičiuota

 • Praktinis vairavimas – 30 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

BE kategorija leidžia vairuoti B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 3 500 kg, junginius

Untitled-1

Vairuoti BE kategorijos junginį ir mokytis leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

400€  320 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis vairavimas – 10 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

Mokykla taip pat vykdo neformaliąją „BE kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programą“, kodas 223000517.

C kategorijai priskiriami automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo

 • šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg

Vairuoti C kategorijos automobilius leidžiama nuo 21 metų (mokytis galima nuo 20 metų).

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti C kategorijos automobilius leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

510 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

C kategorijos automobilių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001421)

865 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas

CE kategorijai priskiriami C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai

Untitled-1

Mokytis ir vairuoti CE kategorijos transporto priemonių junginius leidžiama nuo 21 metų.

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti CE kategorijos junginiu leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • C kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

540 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

CE kategorijos transporto priemonių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001424)

912 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas

D kategorijai priskiriami automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius.

 • šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg

Untitled-1

Vairuoti D kategorijos automobilius leidžiama nuo 24 metų (mokytis galima nuo 23 metų).

Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (95 kodas), mokytis ir vairuoti D kategorijos automobilius leidžiama nuo 18 metų.

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

510 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

Galime suteikti autobusą vairavimo egzaminui VĮ „Regitra“ Utenos filiale laikyti.

D kategorijos transporto priemonių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001423)

1030 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 15 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas

А kategorijai priskiriami motociklai (bet kokie) ir triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW

A2 kategorijai priskiriami motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg

А1 kategorijai priskiriami motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW

Untitled-1

Vairuoti transporto priemones leidžiama:
А – nuo 24 metų arba nuo 20 metų (A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas – ne mažiau kaip 2 metai)
А2 – nuo 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)
А1 – nuo 16 metų (mokytis leidžiama nuo 15 metų)

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

330 €  

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis vairavimas – 10 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

A kategorijos transporto priemonių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001429)

636 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 42 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 10 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Motociklininko apsaugos priemonės egzaminui VĮ „Regitra“ suteikimas
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas

270 €

Kas įskaičiuota

 • Praktinis vairavimas – 10 akad. val.
 • Testų sprendimas kompiuteriu (pagal susitarimą)
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama:
А+B – 24 metai arba 20 metų (A2 kategorija vairuotojo pažymėjime – ne mažiau 2 metų)
А2+B – 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)
А1+B – 18 metų (mokytis leidžiama nuo 17 metų)

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

674€  594 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis motociklo vairavimas – 10 akad. val.
 • Praktinis lengvuojo automobilio su mechanine pavarų dėže vairavimas – 30 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama nuo 21 metų (mokytis galima nuo 20 metų).
Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (95 kodas), mokytis ir vairuoti krovininius automobilius bei transporto priemonių junginius leidžiama nuo 18 metų.

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

930 €   837 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis C kategorijos automobilio vairavimas – 15 akad. val.
 • Praktinis CE kategorijos transporto priemonių junginio vairavimas – 15 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001425)

1422 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 30 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas C kategorijos ir vienas CE kategorijos vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas

Amžiaus cenzas

Vairuoti transporto priemones leidžiama nuo 24 metų (mokytis galima nuo 23 metų).
Įgijusiems pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius bei keleivius (95 kodas), mokytis ir vairuoti transporto priemonių junginius bei autobusus leidžiama nuo 18 metų.

Reikalingi dokumentai

 • Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba leidimas gyventi LR)
 • B, C kategorijų vairuotojo pažymėjimas
 • Galiojanti nustatytos formos medicininė pažyma (reikalinga iki vairavimo užsiėmimų pradžios)
 • Ne senesnė kaip 10 metų nuotrauka dokumentams – 1 vnt.

Mokymo kaina

930 €   864 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe
 • Testų sprendimas kompiuteriu (planinis)
 • Praktinis D kategorijos autobuso vairavimas – 15 akad. val.
 • Praktinis CE kategorijos transporto priemonių junginio vairavimas – 15 akad. val.
 • Dokumentų tvarkymas

D ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo rengimo programa (kodas 223001426)

1588 €

Kas įskaičiuota

 • Teorijos užsiėmimai su grupe – 40 akad. val.
 • Praktinis vairavimas – 30 akad. val.
 • Individualios dėstytojo konsultacijos – 6 akad. val.
 • Pagrindinė mokomoji literatūra
 • Testų sprendimas kompiuteriu (neribotai)
 • Mokyklinis teorijos egzaminas (neribotai)
 • Pagal poreikį vienkartinis mokyklinio praktinio vairavimo egzamino perlaikymas – be papildomo mokesčio
 • Papildomos vairavimo pamokos mokomojoje aikštelėje prieš laikant egzaminą VĮ „Regitra“ – 2 akad. val.
 • Vienas teorijos egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“, vienas D kategorijos ir vienas CE kategorijos vairavimo egzaminas ir kelionė į VĮ „Regitra“
 • Dokumentų tvarkymas